AF16-F Renk Sensörü

Tek Dalgaboylu Görünür Bölge (Visible) Absorpsiyon Renk Sensörü

Borulara doğrudan flanşlı olarak bağlanabilir. Farklı sıvıların renk ve konsantrasyonunu en hassas şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. İlgili ölçüm dalga boyu ve optik yol özgül olarak seçilebilir. Bu sayede laboratuvar spektrofotometresinde kullanılan dalgaboyu inline ölçümlerde de kullanılabilir. Prose kontrol gerekliliklerini tam olarak karşılar.

Kullanım Alanları:

 • Renk skalası:
  • APHA / HAZEN / Pt/Co color
  • ASTM (D1500) color
  • EBC color
  • ASBC color
  • Gardner (ASTM D1544) color
 • Renk kontrolü:
  • Ara faz tespiti
  • endüstriyel atık sular
  • Kaplama endüstrisinde metal konsantrasyonu ölçümünde
  • Medikal ve farmasötik alanda hemoglobin gibi analitlerin ölçümünde. 
   AF16-HT-VB-F
   AF16-EX-HT-VB-F

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Seçenekleri HT

permanent: -30 – 240 °C (-22 – 464 °F)
peak 15 min/day: -30 – 260 °C (-22 – 500 °F)

Ex-proof Seçeneği EX (EN-D)

Sensor assembly in ex-proof version accor. ATEX (EN-D)

Ex-proof Seçeneği EX (FM-D)

Sensor assembly in ex-proof version accor. FM (FM-D)

 

AF16-N Bulanıklık (Türbidite) Sensörü

In-line çalışma için tasarlanan AF16-N bulanıklık sensörü, birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir. Oldukça düşük bulanıklık ölçümlerinden yüksek bulanıklık içeren bulamaçlara kadar geniş bir yelpazedeki proseslerde ve yüksek hassasiyetlerde proses takibi ve kontrol sağlar. Sıvılarda askıda katıların önemli olduğu her alan için uygulanabilir.

 

Separatör kontrolü AF16-N sensörü için yaygın uygulamalardan birisidir. Separatör besleme de konsantrat hatlarındaki sensörlerle proses takibi yaparken, zamana bağlı kontrol yapmak yerine separatör çıkış hattına (santrat) takılacak bir AF16-N sensörü ile doğrudan bulanıklığa bağlı bir separatör kontrolü yapmak en verimli yöntemlerden birisidir.

 

CIP (Clean In Place) kontrolü

Birçok üretim tesisi tankları, pompaları, vanaları, filtreleri, eşanjör ünitelerini ve proses borularını temizlemek için (CIP) sistemlerine ihtiyaç duyar. CIP kullanımı tesis verimliliğini artırır, ürün güvenliği ve ürün kalitesini garanti eder. Ancak enerji, su ve kimyasal tüketimini optimize etmek için CIP sürecinin izlenmesini ve kontrol edilmesi gerekir.

NIR (Near Infrared) yani yakın kızıl ötesi, ışığın 700-2500 nm dalga boyu arasında soğurulmasına bağlı bir teknolojidir. Optek NIR teknolojisi bu dalga boyunda ölçüm yapar.

CIP Optimizasyonu
Tek kanallı NIR absorpsiyon tabanlı fotometre (optek AF16-N veya AS16-N) ile hassas proses ara-faz tespiti, tipik olarak durulama suyundaki ara fazın tam olarak ölçülmesinin faydalı olduğu CIP dönüş noktalarına kurulur. Inline fotometreler ayrıca CIP prosesini kontrol etmek için kimyasal konsantrasyonunu izlemek, doğrulama rutinleri için ve bazı durumlarda temizlikten sonra kalıntıyı izlemek için de kullanılabilir.

Kimyasal Konsantrasyonu
Kimyasal konsantrasyonu, geleneksel iletkenlik sensörleri kullanılarak her zaman zor bir ölçüm olmuştur. pH, sıcaklık veya diğer beklenmedik parametrelerdeki değişiklikler tümü iletkenlik cihazlarını etkileyebilir. Bu sorunları telafi etmek için, tesis operatörleri genellikle yeterli sterilizasyon sağlamak için aşırı dozda kimyasal kullanır ve ardından bunun giderildiğinden emin olmak için hat yıkamalarını uzatır.

Kimyasal Kullanımı Optimizasyonu
Besleme hattına bir optek UV / VIS veya NIR absorpsiyon sensörü takılarak tam konsantrasyonlar izlenir, performans optimize edilir ve kimyasal kullanımı azaltılır. Bu sensörler ayrıca bulanıklık veya diğer bileşiklerin varlığından kaynaklanan herhangi bir etkiyi ortadan kaldırmak için dengelenir. Ek olarak, anında tepki süreleri ile dezenfektan ve su kullanımı büyük ölçüde azaltılır.

optek AF16-VB-N Kalibrasyon Seçenekli Tek Kanallı Absorpsiyon Sensörü

CIP Uygulama Faydaları:
Su tüketiminizi azaltır.
Atık su maliyetlerinizi azaltır.
Döngü sürelerinizi kısaltır.
Azaltılmış işletme maliyetleri
Daha çok ürün işlemenizi sağlar.
Belgelenmiş dezenfektan konsantrasyonu
Yatırımın geri dönüşü hızlıdır.

Inline Renk ve Konsantrasyon Sensörleri

Optek kolormetreler, VIS-NIR konsantrasyon analizörleri ve renk analizörleri, gelişmiş proses kontrolü için çok sayıda gerçek zamanlı ölçüm için idealdir. Proses boru hatlarına, tanklara ve kazanlara doğrudan akış ve prob tipi sensörler olmak üzere monte edilen bu güvenilir analizörler, çok sayıda kimyasalın konsantrasyonunu ölçmek üzere yapılandırılabilir. Birçok renk skalasıyla ilişkilendirilebilir: APHA, ASTM, Saybolt, ASBC-SRM , ICUMSA, AOCS, HAZEN ve diğerleri. Tipik uygulamalar şunları içerir: Brom, klor dioksit, klor, nikel, bakır, krom, hemoglobin, klorofilin yanı sıra renk ekleme ve çıkarma kontrolü, kaçak tespiti, faz ayrımı, dozaj/harmanlama kontrolü.

VIS / Color Sensors

VIS / Color Probes

Filtre Kontrolü

Birçok proseste ürünün berraklığını arttırmak için filtrasyon gerekir. Filtrasyon işlemi separatörler, dekantörler ya da çökeltme tankları vasıtasıyla kaba filtrasyon olarak başlar ve diatome toprağı ya da farklı filtre dolgu materyallerinin kullanıldığı son filtrasyona kadar devam eder.

Ürünün berraklığının kontrolü için filtrasyonun başlangıcı itibariyle her filtrasyon basamağı arasında bir bulanıklık ölçer monte edilebilir. Bu kontrol sırasında ürün türbiditesi istenmeyen seviyeye ulaştığında akış sirküle edilebilir

Etkin Filtrasyon

Optek fotometreler filtre yardımcı maddesinin düzenli olarak beslenmesini sağlamk için dozajlamasının izlenmesini ve kontrolünü sağlamaktadır. Bu süzme ortamının kullanımının azaltılmasını ve etkin filtrasyon süresinin uzamasını sağlar. Süzme ortamının fazla olması etkin filtrasyon süresini düşürür ve ürün kayılarını ayrıca duruş sürelerini arttırır.

Optek inline sensörlerin kullanımı ekipman arızası ve ürün kaybı riskini büyük ölçüde azaltır. Bu sayede yeniden filtreleme, duruşlar ve düşük ürün kalitesi kaynaklı maliyetlerin önüne geçer. Ayrıca optek sensörler filtrasyon sonrası ürün berraklığından, ürünü sonraki proses aşamasına transfer etmeden önce emin olmanızı sağlar.

Besleme Akımı

Süzüntü izleme yapılabilmesinin yanısıra ön kaplama tarafına yerleştirilen bir AF16-N NIR sensörü ile gerçek zamanlı toplam askıda katı madde ölçümü yapılarak akış hızı yerine ihtiyaca göre süzme ortamı kontrolü sağlanır. Filtre ortamı eklenmesinin sürekli kontrolü uygun bir kek kalınlığını garanti eder.

Ters Yıkama Optimizasyonu

Filtrenin yıkama prosesinde kullanılacak olan bir bulanıklık sensörü türbiditeye bağlı olarak süreci optimize eder. Zaman kazandırır enerji ve su tasarrufu yapmanızı sağlar.

Süzüntü

Son ürün kalitesini temin etmenk için filtre çıkışındaki hatta bulanıklığı ölçmek ve kontrol etmek gereklidir. Optek TF-16 ışık saçılımlı türbidimetre 0-0,5 ppm’den 0-500 ppm’e ve hatta 0-0,2 FTU’dan 0-200 FTU’ya kadar düşük bir aralıkta hassas askıda katı madde ölçmenizi sağlar. Bu sayede hedeflenen berraklığa ulaşmanızı sağlar. Süzüntü hattındaki türbidite değeri istenen değere ulaşana kadar otamatik olarak bir devir daim gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak laboratuvara gönderilecek örnek sayısı azalır

Kalite Kontrol

Optek inline türbidimetrelerinin kalite kontrol ve kalite güvence açısından çok değerli sensörler olduğu ispatlanmıştır. Ürün kayıplarının azaltılması, filtrayon kapasitesinin artması ve filtre ortmanın optimizasyonu optek inline sensörlerin faydalarından sadece birkaçıdır.

Separasyon Kontrolü

Separatör Çıkış Kontrolü (Sentrat)

Separatör Çıkış Kontrolü (Sentrat)

Santrifügal separatörlerde gereksiz ve zamansız boşaltma ve patlatmaların önüne geçmenin en verimli yöntemlerinden birisi çıkış hattında bir NIR (Yakın Kızılötesi) absorpsiyon sensörü kullanmaktır. Optek AF16-N ya da AS16-N tipindeki sensörler çıkış hattınızda sürekli bulanıklık ölçümü yaparak separatöre aşırı yükü yükü bilmenizi ya da patlatmanız gereken anı otomatik olarak belirlemenizi sağlar. Bu sensörler sayesinde separatöre besleme hızınızı da maksiumum separasyon verimliliği sağlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Uygulama Örnekleri

Bitkisel yağ: Doymuş gliserit ve vaks giderimi için vinterizasyon (winterization) prosesi.

Süt Endüstrisi: Tereyağ klarifikasyonu, krema ve peynir altı suyu separasyonu.

Çay: Kaynatma sonrası yaprak uzaklaştırma.

Meyve Suyu: Meyve suyundan posa ayırımı

Şarap: Şıra separasyonu (must).

Besleme Kontrolü

İkincil bir absorpsiyon probu da beseleme hattına takılarak girişte çok yüksek katı partikül içeriği nedeniyle çanaktaki olası tıkanmaların önüne geçilebilir. Bu aşamalardaki olası aksaklıklıklar bu analizörün maliyetinden çok daha yüksek maliyetli durumlar ortaya çıkarabilir.

Konsantrat Kontrolü

Konsantrat hattına takılacak Optek AF16-N ya da AS16-N absorpsiyon sensörleri düşük optik yollu modellerinde kütlesel yüzde ile hassas bir şekilde korelasyon sağlar. bu sayede üreün veriminizi ve ürün kalitenizi de ölçebilirsiniz.

optek AF16-N Tek Kanallı Absorpsiyon Sensörü

Separasyonda kullanılan ürünler

In-Line Renk ve Konsantrasyon Sensörleri

Colorimeters, ASTM, Saybolt Analyzers

Optek kolorimetreler, VIS-NIR konsantrasyon analizörleri ve renk izleme sistemleri gelişmiş proses kontrolü için gerçek zamanlı çok parametreli ölçümler için idealdir. Doğrudan boruya ya da tanka montaj imkanı sağlayan akış tüpü tipi ya da prob tipi sensörler ile çok sayıda bileşenin konsantrasyonuna göre konfigürasyon yapılabilir ya da çok sayıda renk skalasına göre korelasyon gerçekleştirilerek güvenilir bir analizör olarak proseslere çözüm sağlar. Renk skalalarının bazılar şöyledir: APHA, ASTM, Saybolt, ASBC-SRM, ICUMSA, AOCS, HAZEN vb. Tipik aplikasyonlar: brom, klor dioksit, klor, nikel, bakır, krom, hemoglobin, klorofil ve bunun yanısıra renk eklenmesi ya da renk giderim kontrolü, sızıntı tespiti, ürün arayüzü ve dozajlama/harman kontorlü, vb.dir

In-Line

Probes (Tanks, Vessels & Pipelines)

In-line Türbidimetre

Optek inline ve lab turbidimetreleri ve optik yoğunluk probları türbidite, haze, clarity ve optik yoğunluk parametrelerini, FTU, NTU, EBC, OD, PPM, yüzde ve diğer birimlerde ölçmek için spesifik olarak tasarlanmış enstrümanlardır. Yaygın kullanılan prosesler, filtre performansı ve filtre kaçak izleme, gaz kabarcığı tespiti, partikül ve konsantrasyon tayini, toplam askıda katı madde (AKM), arafaz tespiti ve faz tayini, BOD ve sızıntı tespiti. Prob sensörlerin özelleşmiş uygulamaları: fermentasyon, hücre kültürü, hücre yoğunluğu, biyokütle, dissolüsyon ve kristalizasyon gibi uygulamalardır.

Flow through cells
Inline (Hat üzerine)

Probes for tanks, vessels and pipelines
Prob (Tank, Vessel & hat üzerine)

In-line

Probes (Tanks, Vessels & Pipelines)

Laboratory