In-line Türbidimetre

Açıklama

Optek inline ve lab turbidimetreleri ve optik yoğunluk probları türbidite, haze, clarity ve optik yoğunluk parametrelerini, FTU, NTU, EBC, OD, PPM, yüzde ve diğer birimlerde ölçmek için spesifik olarak tasarlanmış enstrümanlardır. Yaygın kullanılan prosesler, filtre performansı ve filtre kaçak izleme, gaz kabarcığı tespiti, partikül ve konsantrasyon tayini, toplam askıda katı madde (AKM), arafaz tespiti ve faz tayini, BOD ve sızıntı tespiti. Prob sensörlerin özelleşmiş uygulamaları: fermentasyon, hücre kültürü, hücre yoğunluğu, biyokütle, dissolüsyon ve kristalizasyon gibi uygulamalardır.

Flow through cells
Inline (Hat üzerine)
Probes for tanks, vessels and pipelines
Prob (Tank, Vessel & hat üzerine)

In-line

Probes (Tanks, Vessels & Pipelines)

Laboratory