CIP (Clean In Place) kontrolü

Birçok üretim tesisi tankları, pompaları, vanaları, filtreleri, eşanjör ünitelerini ve proses borularını temizlemek için (CIP) sistemlerine ihtiyaç duyar. CIP kullanımı tesis verimliliğini artırır, ürün güvenliği ve ürün kalitesini garanti eder. Ancak enerji, su ve kimyasal tüketimini optimize etmek için CIP sürecinin izlenmesini ve kontrol edilmesi gerekir.

NIR (Near Infrared) yani yakın kızıl ötesi, ışığın 700-2500 nm dalga boyu arasında soğurulmasına bağlı bir teknolojidir. Optek NIR teknolojisi bu dalga boyunda ölçüm yapar.

CIP Optimizasyonu
Tek kanallı NIR absorpsiyon tabanlı fotometre (optek AF16-N veya AS16-N) ile hassas proses ara-faz tespiti, tipik olarak durulama suyundaki ara fazın tam olarak ölçülmesinin faydalı olduğu CIP dönüş noktalarına kurulur. Inline fotometreler ayrıca CIP prosesini kontrol etmek için kimyasal konsantrasyonunu izlemek, doğrulama rutinleri için ve bazı durumlarda temizlikten sonra kalıntıyı izlemek için de kullanılabilir.

Kimyasal Konsantrasyonu
Kimyasal konsantrasyonu, geleneksel iletkenlik sensörleri kullanılarak her zaman zor bir ölçüm olmuştur. pH, sıcaklık veya diğer beklenmedik parametrelerdeki değişiklikler tümü iletkenlik cihazlarını etkileyebilir. Bu sorunları telafi etmek için, tesis operatörleri genellikle yeterli sterilizasyon sağlamak için aşırı dozda kimyasal kullanır ve ardından bunun giderildiğinden emin olmak için hat yıkamalarını uzatır.

Kimyasal Kullanımı Optimizasyonu
Besleme hattına bir optek UV / VIS veya NIR absorpsiyon sensörü takılarak tam konsantrasyonlar izlenir, performans optimize edilir ve kimyasal kullanımı azaltılır. Bu sensörler ayrıca bulanıklık veya diğer bileşiklerin varlığından kaynaklanan herhangi bir etkiyi ortadan kaldırmak için dengelenir. Ek olarak, anında tepki süreleri ile dezenfektan ve su kullanımı büyük ölçüde azaltılır.

optek AF16-VB-N Kalibrasyon Seçenekli Tek Kanallı Absorpsiyon Sensörü

CIP Uygulama Faydaları:
Su tüketiminizi azaltır.
Atık su maliyetlerinizi azaltır.
Döngü sürelerinizi kısaltır.
Azaltılmış işletme maliyetleri
Daha çok ürün işlemenizi sağlar.
Belgelenmiş dezenfektan konsantrasyonu
Yatırımın geri dönüşü hızlıdır.