Separasyon Kontrolü

Separatör Çıkış Kontrolü (Sentrat)

Separatör Çıkış Kontrolü (Sentrat)

Santrifügal separatörlerde gereksiz ve zamansız boşaltma ve patlatmaların önüne geçmenin en verimli yöntemlerinden birisi çıkış hattında bir NIR (Yakın Kızılötesi) absorpsiyon sensörü kullanmaktır. Optek AF16-N ya da AS16-N tipindeki sensörler çıkış hattınızda sürekli bulanıklık ölçümü yaparak separatöre aşırı yükü yükü bilmenizi ya da patlatmanız gereken anı otomatik olarak belirlemenizi sağlar. Bu sensörler sayesinde separatöre besleme hızınızı da maksiumum separasyon verimliliği sağlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Uygulama Örnekleri

Bitkisel yağ: Doymuş gliserit ve vaks giderimi için vinterizasyon (winterization) prosesi.

Süt Endüstrisi: Tereyağ klarifikasyonu, krema ve peynir altı suyu separasyonu.

Çay: Kaynatma sonrası yaprak uzaklaştırma.

Meyve Suyu: Meyve suyundan posa ayırımı

Şarap: Şıra separasyonu (must).

Besleme Kontrolü

İkincil bir absorpsiyon probu da beseleme hattına takılarak girişte çok yüksek katı partikül içeriği nedeniyle çanaktaki olası tıkanmaların önüne geçilebilir. Bu aşamalardaki olası aksaklıklıklar bu analizörün maliyetinden çok daha yüksek maliyetli durumlar ortaya çıkarabilir.

Konsantrat Kontrolü

Konsantrat hattına takılacak Optek AF16-N ya da AS16-N absorpsiyon sensörleri düşük optik yollu modellerinde kütlesel yüzde ile hassas bir şekilde korelasyon sağlar. bu sayede üreün veriminizi ve ürün kalitenizi de ölçebilirsiniz.

optek AF16-N Tek Kanallı Absorpsiyon Sensörü

Separasyonda kullanılan ürünler