Filtre Kontrolü

Birçok proseste ürünün berraklığını arttırmak için filtrasyon gerekir. Filtrasyon işlemi separatörler, dekantörler ya da çökeltme tankları vasıtasıyla kaba filtrasyon olarak başlar ve diatome toprağı ya da farklı filtre dolgu materyallerinin kullanıldığı son filtrasyona kadar devam eder.

Ürünün berraklığının kontrolü için filtrasyonun başlangıcı itibariyle her filtrasyon basamağı arasında bir bulanıklık ölçer monte edilebilir. Bu kontrol sırasında ürün türbiditesi istenmeyen seviyeye ulaştığında akış sirküle edilebilir

Etkin Filtrasyon

Optek fotometreler filtre yardımcı maddesinin düzenli olarak beslenmesini sağlamk için dozajlamasının izlenmesini ve kontrolünü sağlamaktadır. Bu süzme ortamının kullanımının azaltılmasını ve etkin filtrasyon süresinin uzamasını sağlar. Süzme ortamının fazla olması etkin filtrasyon süresini düşürür ve ürün kayılarını ayrıca duruş sürelerini arttırır.

Optek inline sensörlerin kullanımı ekipman arızası ve ürün kaybı riskini büyük ölçüde azaltır. Bu sayede yeniden filtreleme, duruşlar ve düşük ürün kalitesi kaynaklı maliyetlerin önüne geçer. Ayrıca optek sensörler filtrasyon sonrası ürün berraklığından, ürünü sonraki proses aşamasına transfer etmeden önce emin olmanızı sağlar.

Besleme Akımı

Süzüntü izleme yapılabilmesinin yanısıra ön kaplama tarafına yerleştirilen bir AF16-N NIR sensörü ile gerçek zamanlı toplam askıda katı madde ölçümü yapılarak akış hızı yerine ihtiyaca göre süzme ortamı kontrolü sağlanır. Filtre ortamı eklenmesinin sürekli kontrolü uygun bir kek kalınlığını garanti eder.

Ters Yıkama Optimizasyonu

Filtrenin yıkama prosesinde kullanılacak olan bir bulanıklık sensörü türbiditeye bağlı olarak süreci optimize eder. Zaman kazandırır enerji ve su tasarrufu yapmanızı sağlar.

Süzüntü

Son ürün kalitesini temin etmenk için filtre çıkışındaki hatta bulanıklığı ölçmek ve kontrol etmek gereklidir. Optek TF-16 ışık saçılımlı türbidimetre 0-0,5 ppm’den 0-500 ppm’e ve hatta 0-0,2 FTU’dan 0-200 FTU’ya kadar düşük bir aralıkta hassas askıda katı madde ölçmenizi sağlar. Bu sayede hedeflenen berraklığa ulaşmanızı sağlar. Süzüntü hattındaki türbidite değeri istenen değere ulaşana kadar otamatik olarak bir devir daim gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak laboratuvara gönderilecek örnek sayısı azalır

Kalite Kontrol

Optek inline türbidimetrelerinin kalite kontrol ve kalite güvence açısından çok değerli sensörler olduğu ispatlanmıştır. Ürün kayıplarının azaltılması, filtrayon kapasitesinin artması ve filtre ortmanın optimizasyonu optek inline sensörlerin faydalarından sadece birkaçıdır.