In-Line Renk ve Konsantrasyon Sensörleri

Açıklama

Colorimeters, ASTM, Saybolt Analyzers

Optek kolorimetreler, VIS-NIR konsantrasyon analizörleri ve renk izleme sistemleri gelişmiş proses kontrolü için gerçek zamanlı çok parametreli ölçümler için idealdir. Doğrudan boruya ya da tanka montaj imkanı sağlayan akış tüpü tipi ya da prob tipi sensörler ile çok sayıda bileşenin konsantrasyonuna göre konfigürasyon yapılabilir ya da çok sayıda renk skalasına göre korelasyon gerçekleştirilerek güvenilir bir analizör olarak proseslere çözüm sağlar. Renk skalalarının bazılar şöyledir: APHA, ASTM, Saybolt, ASBC-SRM, ICUMSA, AOCS, HAZEN vb. Tipik aplikasyonlar: brom, klor dioksit, klor, nikel, bakır, krom, hemoglobin, klorofil ve bunun yanısıra renk eklenmesi ya da renk giderim kontrolü, sızıntı tespiti, ürün arayüzü ve dozajlama/harman kontorlü, vb.dir

In-Line

Probes (Tanks, Vessels & Pipelines)