Akaryakıtta In-Line Renk Analizi

Petrokimya endüstrisinde ve rafinerilerde akaryakıtta üretim hatlarında yerinde ve sürekli renk takibi yapmak sayısız fayda sağlar. Renkteki değişiklilerinin hızlıca tespiti son ürün kalitesini doğrudan etkileyici önlemler alınmasını sağlar.

Petro-kimya endüstrisinde renk değişiminin takibi geleneksel olarak prosesten numune alınarak ve/veya ASTM, Saybolt ve benzeri renk standartlarına göre yorumlanması ile gerçekleştririlmekteydi. Günümüzde bu yöntemler yerini hassas, güvenilir ve tekrarlanabilir Optek inline renk sensörlerine bırakmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Rafine Hidrokarbonlar ve Renk Skalaları

Petrol Rfinerileri ve petrokimya endüstrisinde Saybolt ve ASTM renk sıkalaları güvenilir olarak kabul edilmektedir. ASTM D1500, rengi 0.0-8.0 ASTM aralığında tanımlar ve yağlayıcı yağların, ısıtma yağlarının ve dizel fuel oil’in rengini tanımlamakta kullanılır. 0.5 ASTM’nin altındaki soluk renkler genelde Saybolt renk skalası ile tanımlanır. ASTM D156, Saybolt renk skalasını baz almaktadır. Saybolt skalası (+30 ila -16 Saybolt) benzinin, jet yakıtının, kerosenin (gaz yağı), naftanın ve NGL’in rengini tanımlamada kullanılır.

Akaryakıtların tipik olarak renk aralıkları:

  • +20 ila +30 Saybolt – Naphtha, Gasoline, Jet Fuel, Lt Diesel
  • 0 – 5 ASTM – Heavy Diesel, LVGO, HVGO, Lt Lube Oils

Yakıtta Kontaminasyonu İzleme

Yakıtta renk değişimi genelde bir kontaminasyonun göstergesi olabilir. bu kontaminasyonun doğrudan inline olarak tespit edilmesi operatörlerin tekrar distilasyon ve daha fazla rafinasyon yapabilmesi konusunda yönlendirici olmaktadır.

İki Kanallı Renk Ölçümü

Optek AF26 çift kanallı sensör ikincil dalga boyu dedektörüyle ortamda bulunan bulanıklığı ve diğer ortam bileşenlerini otomatik olarak kompanse eder. biricil dalga boyu dedektörü genel olarak renk ve bulanıklığı ölçerken ikincil dalga boyu sayesinde arkaplan bulanıklığı ve diğer ilgisiz ortam bileşenleri tespit edilebilmektedir. kompanse edilmiş ve filtrelenmiş ilgili renk dalgaboyu ile ilişkili ham sinyal istenen renk skalası ile korele edilmektedir. Ayrıca AF26’da referans kanal olan bulanıklık bilgisi de 4-20 mA Analog çıkışlar ile alınabilmekte ve renk yanında bulanıklık girişimleri de gözlemlenebilmektedir.

Sürekli İzleme

Bir Optek inline renk sensörünün prosese entegrasyonu ile ürün akışı sürekli olarak gerçek zamanlı izlenebilmektedir. AF26-EX sensörler proseste yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan kademeli renk değişimini anında tespit edecektir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta dahi bu önemli renk ölçümleri herhangi bir örnek alınmasına gerek kalmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.