Reaktörde Seviye Ölçümü

Proseslerin etkin ve ekonomik bir şekilde çalışabilmesi için yüksek sıcaklıklara, vakum veya yüksek proses basınçlarına ihtiyaç vardır. Bu koşullar altında güvenilir ölçüm sonuçları verebilmesi için; ölçüm tekniği zorlu koşullara dayanıklı olmalıdır. Reaktöre yöneltilen çok farklı beklentileri yerine getirebilmek için seviye ölçümünde kullanılan sensörler çok geniş bir kullanım yelpazesine cevap verebilmelidir.

*Sıcaklık, basınç, tepkime gazları veya entegre mikser gibi proses
koşullarından bağımsız, güvenli seviye ölçümü


*Değişen ürün özellikleri veya karıştırıcı bulunan uygulamalarda dahi güvenilir
seviye tespiti


*+450 °C’ye kadar olan sıcaklık ya da +160 bar’a kadar olan basınç aralığı
sayesinde geniş kullanım alanı