Ağır Yakıtların Yanma Prosesinde MIVI Proses Viskozimetresinin Kullanımı

Yakıt atomizasyonu, düşük partikül emisyonlu optimum yanmayı sağlamak için belirli bir viskozite gerektirir. Sprey damlacık boyutu optimize edilmediğinde; ağır yakıtların yanması, yanma odasında yanmamış yakıt, kalıntı ve tıkanma gibi belirli sorunlara neden olur. Aşırı tüketim ve kirletici emisyonlar da bu sorunlardandır. Yakıt bileşimindeki değişiklikler, yanma prosesinin viskozitesini ve sıcaklığını etkiler. Viskoziteyi bu aşamada kontrol etmek çok önemlidir.

MIVI proses viskozimetresi ve kontrol arayüzü, viskozite değişimlerini stabilize eden ısıtma elemanını etkinleştirerek anında doğru ve sabit bir viskozite sağlar. MIVI viskozimetre uzun süre boyunca güvenilirliğini sürdürür. Hareketli parçası olmadığı için bakım gerektirmez.

use of viscometers
Ağır yakıtlar, akaryakıt ve petrol için viskozite uygulaması

Mekanik püskürtmeli bir merkezi ısıtma kazanına bir MIVI sensörünün takılması, yanma parametrelerinin yaklaşık %1 oranında sabitlenmesi ve %1’den fazla yakıt tüketimi tasarrufu sağlar. Standart yakma süreçlerinde, Sofraser MIVI viskozimetre 4 aydan daha kısa sürede yatırım geri dönüşünü sağlar.